Om Vatten för Vatten

VfV är en icke-vinstdrivande organisation som grundades av Jeanette Liljeqvist och Daniela Miller 2015 i Stockholm, som en systerorganisation till organisationen “Wasser für Wasser” i Schweiz. Båda organisationerna arbetar utifrån samma värdegrunder och utifrån samma koncept. Projekten i Zambia bestäms i samråd med en expertgrupp inom området utvecklingsarbete, med säte i Schweiz. VfV och WfW samarbetar nära för att tillsammans uppmärksamma på vattenproblematiken i världen samt för att skapa tillgång till vatten för så många människor som möjligt.

VfV finansieras genom donationer från privatpersoner, stöd från stiftelser och CSR-bidrag (Corporate Social Responsibility) från företag.

Alla intäkter från kranvattenförsäljningen inom restaurangbranschen går till VfV-projekt i Zambia och används inte för att täcka kostnader inom organisationen. 

Kontakt:

Bankgiro:
VATTEN FÖR VATTEN
Kammakargatan 46
c/o Jerneheim

Stockholm 11160

Sweden
VATTEN FÖR VATTEN
5059-6014

 

 
Team

Daniela Miller & Jeanette Liljeqvist, verksamhetsledning

Daniela och Jeanette lärde känna varandra under sina studier till personalvetare på Stockholms universitet. Våren 2015 skrev de sitt examensarbete i Zambia. Där kom de kom i kontakt med den Schweiziska föreningen Wasser für Wasser. WfW’s koncept och engagemang var så övertygande och inspirerande att de två, tillsammans med WfW, beslutade att ta konceptet till Sverige. Föreningen Vatten för Vatten grundades sedan november 2015 i Stockholm. 

Email: info@vattenforvatten.se

Daniela: 0722978743  |  Jeanette: 0767161139

Michael Kenny, Chief plumber (software)

Point to point navigation from HP R&D to mobilcom, etoy to BASF, from the Nusa Tengara to the Kimberley(96), from Julius Bär to the Museum für Gestaltung Zurich, from St. Marks on the City Rd to the QEH Kowloon, from Pascal to Patterns, from Jackson to Frameworks, Gil Scott Heron at the Quasimodo to Died Pretty in St. Kilda, from plastic lined gloves at the Beijing Friendship Store(89) to midnight landings in Can Tho(94) from Object Orientation to Extreme Programming, from an empty Angkor(95) to the vibrancy of Dakar to the overnight, slow, stopping train to Oaxaca.

Much of our work and play shores up south-north capital flows, much of our travel is cocooned and voyeuristic (whatever we may suppose) - it's nice to reverse these flows (even if the degree is slight) and to be found doing something concrete.

Your feedback concerning this website is always welcome.

Veronica Lindstrand, juridisk rådgivning

 

Jessica Levin, ekonomisk rådgivning

Kim Minkkinen, grafisk designer

Grundare WfW

2012 lanserade de schweiziska bröderna Lior och Morris Etter WASSER FÜR WASSER (WfW) med 12 restauranger i sin hemstad Luzern. Efter 4 år har WfW nu redan över 300 partnerorganisationer i Schweiz och har skapat tillgång till vatten för över 25 000 människor i Lusaka, Zambia. Genom att lansera VATTEN FÖR VATTEN (VfV) ska denna positiva utveckling fortsätta att utökas och ännu fler människor i Zambia ska få hållbar tillgång till rent dricksvatten.

Lior & Morris Etter, Grundare WASSER FÜR WASSER (WfW)

Lior blev professionell fotbollsspelare i FC Luzern efter att ha tagit examen. Morris studerade internationella relationer i Genève. 2012 började de tillsammans utbildningsprogrammet för start ups på CEWAS, international centre for water management services.

 

Projektexperter

Som specialister med lång erfarenhet inom områdena utvecklingssamarbete, forskning och vatten- och avloppshantering , bistår dessa experter WFW med urval av projekt och i samarbetet med partnerorganisationer i Zambia.

 

Roland Schertenleib

Dipl. Ing. ETH, f.d. föreläsare ETH Zürich, f.d. styrelseledamot i EAWAG (schweiziska federala institutet för vattenförsörjning, avloppshantering och vattenskydd).

Rolands kärnkompetens är inom forskning, utveckling och tillämpning av hållbara lösningar inom området dricksvattenförsörjning och sanitet i utvecklingsländer (med mer än 30 års praktisk erfarenhet).

 

Till skillnad från en stor del av världens befolkning, är tillgång och konsumtion av rent dricksvatten är en självklarhet för oss. Med Wasser für Wasser kan vi ge ett värdefullt solidarisk bidrag i form av direkt ekonomiskt stöd till lokala organisationer som arbetar för en hållbar förbättring av dricksvatten- och sanitetssituationen för de fattigaste människorna i utvecklingsländer.

 

Isabel Günther

Prof. Dr. ETH. Isabel Günther är sedan juli 2014 föreläsare i utvecklingsekonomi och chef för NADEL. Från oktober 2008 till juni 2014 arbetade hon som biträdande professor vid NADEL. Tidigare var hon, under tre år, forskarassistent vid Institutet för utvecklingsekonomi vid Universität Göttingen och ett år vid Harvard School of Public Health.

En av Isabels forskningtyngdpunkter fokuserar på effektiviteten i utvecklingsstöd. En stor del av hennes forskningsprojekt och konsultuppdrag har Isabel utfört i Mali, Benin, Burkina Faso, Etiopien, Sydafrika och Kenya.

 

Johannes Heeb

Dr. fil. II geograf. Mellan 1987 och 1995 medlem av kantonrådet i kantonen Luzern. Föreläsare vid Universität Basel och Hochschule Luzern.


Johannes Heeb har över 25 års yrkeserfarenhet inom områdena hållbar resursförvaltning (vatten- och avloppshantering), utvecklingssamarbete och regional utveckling. Dessutom är han en del av verksamhetsledningen av seecon och cewas den internationella kompetenscentrum för vattenförvaltning i Willisau.

 

Marc BlochDipl. Ing. agr. ETH. Expert på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd med mer än 20 års arbetslivserfarenhet bland annat på Helvetas, SolidarMed och Caritas i Afrika. Från 2003-2010 arbetade han som en regional ansvarig för Östafrika för Caritas Schweiz och Luxemburg i Nairobi. Han arbetar för närvarande för  gruppen internationella frågor vid AGRIDEA.

 

Jag tror på Wasser für Wasser eftersom organisationen, med en innovativ idé, bidrar till en värld där alla människor har tillgång till rent vatten.

Styrelse

Jeanette Liljeqvist
Daniela Miller
Lior Etter

 
Website by Rhizomorphic 2012-2018