Drick Vatten - Ge Vatten

Att ha tillgång till rent vatten är långt ifrån en självklarhet i många delar av världen. Här i Sverige har vi dock alltid rent dricksvatten tillgängligt. Idén bakom Vatten för Vatten är att man genom att konsumera kranvatten här i Sverige, direkt kan bidra till att människor i andra delar av världen också får tillgång till rent vatten.  

 
Inom restaurangbranschen

Restauranger säljer kranvatten och donerar samtliga intäkter från kranvattenförsäljningen till VfVs projekt. På det sättet blir givandet lätt och en del av det vardagliga livet istället för att vara begränsat till speciella tillfällen.  

Så fungerar det:

 • Restauranger ger sina gäster möjligheten att köpa kranvatten i VfV-karaffer. Restaurangerna donerar sedan alla intäkter av kranvattenförsäljningen till VfV. Därmed kan gäster, genom att dricka kranvatten på en restaurang här i Sverige, direkt bidra till att andra människor också får tillgång till denna mänskliga rättighet.
 • Restauranger får VfV-karaffer och informationsmaterial. Priserna på kranvattnet sätts av restaurangägarna tillsammans med VfV.
 • Alla intäkter VfV får från restaurangförsäljningen går till våra vattenprojekt i Zambia.
 • Dricksvatten är en bristvara i många länder. Våra partners gäster, kunder och medarbetare blir uppmärksammade på vilket privilegium det är att alltid ha tillgång till rent vatten.
 • Kranvattnets värde tydliggörs.
 • VfV-partners presenteras på vår hemsida.

 

 

VfV på kontoret

Vatten är en livsviktig resurs för oss människor. Vatten är hälsosammare än andra drycker och därför det bästa alternativet för att få i sig vätskan man behöver för en bra dag på jobbet. Att välja kranvatten framför flaskvatten minskar dessutom koldioxidutsläppet väsentlig. Genom “VfV på kontoret” serverar företag kranvatten i VfV-karaffer till sina anställda och kunder och kopplar därmed ihop miljömedveten handling till socialt engagemang.

Så fungerar det:

 • Företag köper VfV-karaffer till ett förmånligt pris och donerar regelbundet till VfV.
 • VfV förser kostnadsfritt partnerorganisationen med informationsmaterial.
 • VfV-partners serverar kranvatten så ofta det är möjligt till medarbetare och kunder.
 • Medarbetare och kunder blir därmed uppmärksammade på globala vattenproblem samtidigt som företagets engagemang kommuniceras både internt och externt.
 • VfV-partners presenteras på vår hemsida.

Engagemang på 4 plan:

 • Socialt: Stödjer VfVs projekt i Zambia och VfVs arbete i Sverige.
 • Hälsosamt: Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Det är hälsosamt och botar vätskebristrelaterade hälsoeffekter såsom huvudvärk.
 • Miljömedvetet: Tillverkning, transport och återvinning av flaskvatten faller bort. Transport av 1 liter förpackat vatten har 1000 gånger högre koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.
 • Kostnadsreducerande: Kostnader för inköp av flaskvatten faller bort.

Donationsbeloppet är relaterat till antal medarbetare och bestäms i samråd med företaget.

Kontakta oss för mer information:
info@vattenforvatten.se

 
Website by Rhizomorphic 2012-2018