Projekten i Zambia

Zambia är ett av de länder söder om Sahara som har mest vattenresurser. Ändå saknar en tredjedel av befolkningen tillgång till rent vatten och hälften av befolkningen har ingen tillgång till sanitet. VfVs projekt fokuserar på slumområden i Lusaka, Zambias huvudstad. Här lever ca 60 % av Lusakas 1,8 miljoner invånare. Hundratusentals människor saknar fortfarande tillgång till rent vatten och sanitet, såväl som möjligheter till utbildning.

Grundsatser för alla våra projekt

För att lösa grundläggande problem med vattenförsörjningen i våra projektområden, finns det två tyngdpunkter som våra projekt utgår ifrån. Det ena är att förbättra vattenförsörjningen och öka tillgången till sanitet. Den andra är att samarbeta med yrkesskolor inom vattensektorn för att motverka bristen på utbildade yrkesmän som finns idag. Läs mer om dessa nedan.

Alla våra projekt utgår ifrån följande riktlinjer:

 • Stödja redan existerande, välfungerande strukturer.
 • Fylla i brister i dessa.
 • Projekten ska realiseras av lokalt förankrade partnerorganisationer.
 • Existerande lokala strukturer och organisationer som finns på plats ska stärkas.
 • Öka personliga ansvarstagande och stärka vägen till ekonomisk oberoende.

Experter från vatten- och sanitetssektorn samt utvecklingssamarbete rådger oss i samarbetet med våra partnerorganisationer i Zambia.

1. Infrastrukturprojekt

VfV finansierar förlängningen av vattenledningsnätet, borrhål och vattenkiosker och stödjer därmed den offentliga vattenförsörjningen, samt skapar arbetsmöjligheter.

Vad är en vattenkiosk?

 • Vattenkioskerna är anslutna till stadens vattenledningssystem.
 • 500-1500 människor får tillgång till en säker vattenkälla genom en vattenkiosk.
 • Vattenverket anställer en person per kiosk som driver vattenkiosken. Invånarna får vattnet till ett subventionerat pris.
 • De som inte har råd att köpa vatten får så kallade “vattenkuponger”.
 • Vattenkiosksystemet är självfinansierande. De intäkter som fås genom vattenförsäljningen går delvis till lön för medarbetaren som driver vattenkiosken, och delvis för underhåll och förlängning av vattenledningssystemet.

 

1. Kanyama 2013/14:

 • Kanyama: Lusakas största compound (“slumområde”) med 300 000 invånare. 
 • Vattenförsörjning: Internationella organisationer har, i samarbete med stadens vattenverk (LWSC) och andra lokala organisationer, byggt upp ett vattenkioskssystem. 
 • Vattentillgång: Hushållsanslutningar är fortfarande sällsynta vilket leder till att de flesta invånarna använder sig av vattenkioskerna för sin dagliga vattenförsörjning. 
 • WfWs första projekt i samarbete med partnerorganisationer(se nedan): WfW finansierade 5 vattenkiosker som ger runt 5000 människor tillgång till vatten varje dag sedan mars 2014.

2. Linda 2015/16 

 • Linda: Snabbväxande compound med fler än 30 000 invånare.
 • Vattenförsörjning: Den befintliga vattenförsörjningen klarade inte den ökande efterfrågan. Vatten fanns bara några timmar per dag eller inte alls.
 • Vattentillgång: Många invånare var tvungna att gå långa sträckor för att få tillgång till vatten eller var tvungna att betala höga priser hos privata försäljare.
 • WfW projekt: Genom finansiering av ett borrhål, 8 vattenkiosker och utvidgningen av vattenledningsnätet med 4 km kunde WfW ge mer än 8000 personer direkt tillgång till rent dricksvatten. Mer än 12 000 personer fick förbättrad tillgång till vatten. De 8 vattenkioskerna är i drift sedan februari 2016.

3. Msisi 2016/17:

 • Msisi: Ett av de fattigaste och mest tätbefolkade områdena i Lusaka. Msisi har cirka 80 000 invånare.
 • Vattenförsörjning: Ledningsnätet var gammalt och försörjde endast en liten del av befolkningen med vatten. 70 % av vattnet gick dessutom förlorat genom läckage.
 • Vattentillgång: Majoriteten av invånarna levde utan tillgång till en säker, offentlig vattenkälla.
 • WfW projekt: I Msisi finansieras byggandet av 20 vattenkiosker och utbyggnaden av vattenledningsnätet med 4,5 km. Detta skapar direkt tillgång till rent dricksvatten för 30 000 personer. DFID (Department for International Development - England) skapar dessutom tillgång till vatten för 50 000 personer i Msisi. Målet med projektet är att det ska finnas ett fungerade vattenskiosksystem för hela Msisi våren 2017.
2. Yrkesutbildningar

VfV stödjer utbildningar av rörinstallatörer i lokala yrkesskolor. I Lusaka finns en stor brist på kvalificerade rörinstallatörer. Genom att finansiera utbildningar inom området motverkar VfV dessa problem. Målet är att nya vattenanläggningar ska installeras och underhållas på professionell nivå. Studenter ska komma i kontakt med potentiella arbetsgivare samt få praktisk erfarenhet på VfV-projekt för att därmed få bästa förutsättningar för en anställning efter utbildningen. 

WfW's Mål:

 • Nya och befintliga vatteninfrastrukturer ska professionellt installeras och underhållas.
 • Kursdeltagare ska länkas med potentiella arbetsgivare och WFW's infrastrukturprojekt.
 • Kursdeltagande får med utbildningen de bästa förutsättningarna för att får anställning inom vattensektorn.

1. Kanyama Youth Programme Trust (KYPT)

 • Institutionellt stöd
 • Delfinansiering av utbildningsprogram för studenter som inte har tillräckliga ekonomiska medel
 • Kurslängd: 8 månaders utbildning, 3 månader praktik
 • Statligt diplom: Trade 1 (näst högsta nivån)
 • Mellan 2013-2015 utbildades 25 rörinstallatörer på skolan
 • Sommaren 2015 integrerades detta program i en större yrkesskola (LVTC - se nedan)

 

2. Lusaka Vocational Training Centre (LVTC)

 • Institutionellt stöd
 • Kurslängd: 2 år
 • Statlig diplom: Craft (högsta nivå)
 • Yrkesutbildning kopplat till VfV-infrastrukturprojekt och potentiella arbetsgivare
 • Just nu (maj 2016) går 130 studenter utbildningen
Vilka samarbetar vi med?

Sedan 2013 samarbetar WfW med WSUP (Water & Sanitation for the Urban Poor) och Lusaka Water & Sewerage Company (LWSC, det lokala vattenverket) i syftet att främja innovativa metoder inom områdena dricksvattentillgång och avloppshantering och hygien. Syftet med samarbetet är att förbättra tillgången till vatten och sanitet i fattiga stadsområden i den zambiska huvudstaden Lusaka..

 

     Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP)

 • Brittisk NGO: Lokalt anställda som fungerar som experter på plats.
 • Co-financing, coordination, monitoring & controlling
 • “Stronger service providers, better services for all.”

                    

        Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC)

 • Statlig reglerat vattenverk
 • Utbyggnad av vattenledningssystemet, installation av vattenkiosker                

            Kanyama Water Trust (KWT)

 • Lokal organisation
 • Installation av vattenkiosker, underhåll och drift i stadsdelen Kanyama

 

            Lusaka Vocational Training Centre (LVTC)

 • Lokal yrkesskola

 

 

 

Din kontakt:
Morris Etter
info@wasserfuerwasser.ch | +4178 672 13 50

Website by Rhizomorphic 2012-2018