Vatten i Zambia

Zambia ligger i sydöstra Afrika och är ett av de länder med mest vattenresurser söder om Sahara. Ändå saknar stora delar av befolkningen säker tillgång till rent vatten och sanitet. 

 • Historia
  • 1891 – 1923: Administration genom British South Africa Company.
  • 1923 – 1964: Brittisk protektorat vid namn “Northern Rhodesia”.
  • 1964: Självständighet och namnbyte till Zambia.
 • Storlek
  • 14 miljoner invånare på 750 000 km2 yta
  • ...eller 1,6 % av Sveriges yta, med ca 1,4 % av Sveriges befolkning. Sverige och Zambia är ganska lika varandra sett till antal invånare per km2.
 • Huvudstad
  • Lusaka (1.8 Miljoner invånare)
 • Medellivslängden
  • 60 år
 • Folkgrupper
  • ​> 20 stora etniska grupper och runt 70 talade språk
 • Religion
  • 75 % protestanter, 20 % katoliker
 • Utveckling
  • ​Zambia är ett av världens minst utvecklade land (2016: FN-placering 48).
  • Runt 60 % av befolkningen lever i de snabbt växande utkanterna av huvudstaden Lusaka (så kallade "compounds" eller "slumområden").
 • Vatten & sanitet
  • ​Landet har en av de största vattenresurserna av alla länder söder om Sahara.
  • Ändå saknar 1/3 av befolkningen säker tillgång till rent vatten.
  • Runt hälften av alla zambier saknar tillgång till sanitet.
  • Anledningar till detta är framförallt bristen på vatten- och avloppshanteringen samt brist på finansiella medel.

Mer under:

 

Projektområden i Lusaka

I Zambias huvudstad Lusaka stödjer VfV projekt i tätbefolkade och fattiga stadsdelar såsom Kanyama och Linda.

 • Vatten & sanitet: Mer än hälften av invånarna i Kanyama och Linda saknar säker tillgång till rent vatten. Vattenförsörjningen är därmed värre i dessa områden än det nationella genomsnittet.
 • Avsaknaden av VA-installationer: Det finns få VA-installationer anslutna till statliga allmänna vattenanläggningar. Största delen av invånarna har inte råd med denna lyx.
 • Fattigdom: Majoriteten av invånarna lever under internationella fattigdomsgränsen (under $1,25/dag).
 • Utbildning: För lokala invånare är utbildningskostnader för t.ex. en teknisk yrkesutbildning för höga.
 • Hög arbetslöshet: Arbetslöshet är normen för unga Zambier.
 • Hälsa/hygien: Vattenburna sjukdomar såsom diarré, tyfus och kolera, men även HIV/AIDS, är utbredda.
Website by Rhizomorphic 2012-2018