Vatten - en mänsklig rättighet

2010 fastslog FN tillgång till rent dricksvatten och sanitet som en mänsklig rättighet! 

  • Med antagandet av resolutionen 64/292 av generalförsamlingen i juli 2010 ville FN skapa en global medvetenhet om vattenproblematiken.
  • Därmed erkänner FN att tillgånget till rent vatten och sanitet är grunden till ett värdigt liv och grundläggande för alla andra mänskliga rättigheter.
  • Det internationella samfundet och internationella organisationer uppmanas att tillhandahålla finansiella resurser och teknik till utvecklingsländerna, så att rent vatten och sanitet kan bli tillgängligt för alla människor.

Mer om detta:

UNDESA International Decade for Action 'Water for Life 2005 - 2015' 

 

Website by Rhizomorphic 2012-2018