Vattenförbrukning i Sverige

Alla invånare i Sverige har oinskränkt tillgång till vatten av hög kvalité och moderna sanitära anläggningar – någonting som inte är lika självklart i andra länder. 

 • Sverige har näst högsta andel sötvattenresurser per invånare i EU (1a Finland).
 • 16o liter vatten per dag förbrukar varje svensk i genomsnitt.
 • Ca 5890 liter vatten förbrukas per person och dag virtuellt i Sverige (alltså räknat på all vatten vi förbrukar inklusive vattnet som behövs för att tillverka konsumtionsvaror).
 • 1750 vattenverk i Sverige ger oss tillgång till vatten dygnet runt.
 • 663 miljoner människor i världen har tillgång till mindre än 20 liter vatten per dag. 
Säker tillgång
 • 100 % av svenska folket har säker tillgång till rent dricksvatten och sanitet dygnet runt.
 • 33 % av Zambias befolkning har i jämförelse inte säker tillgång till rent vatten och 50 % saknar tillgång till säker sanitet.
 • 153 miljoner liter flaskvatten drack svenskarna under år 2014.
 • Varje liter förpackat vatten ger runt 1000 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.
Hög kvalitet

 • Dricksvatten i Sverige utgörs till hälften av ytvatten och till hälften av naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten.
 • Vattnet rengörs enligt stränga regler innan det kommer till våra kranar.
 • I Sverige är kranvatten landets mest kontrollerade livsmedel.
 • Kranvatten är alltid färskt, jämfört med förpackat vatten som ofta har transporterats och lagrats.
 • 4 öre kostar en liter kranvatten i genomsnitt. Jämfört med en liter förpackat vatten för 20 SEK så är det 500 gånger billigare med kranvatten. 

 

Mer under:

Website by Rhizomorphic 2012-2018