Vatten och sanitet i världen

Vi människor kan leva flera veckor utan mat, men bara några få dagar utan vatten. Vår kropp består till nästan två tredjedelar av detta blåa guld. Ändå är tillgång till rent vatten inte alls lika självklart i vissa delar av världen så som den är här i Sverige. 

 • Runt 663 miljoner människor saknar säker tillgång till rent dricksvatten.

            ”Saknar säker tillgång till rent dricksvatten” betyder att en människa
            lever mer än en kilometer från en säker vattenkälla och har mindre än
            20 liter vatten till förfogandet per dag. I Sverige använder vi i
            genomsnitt 160 liter per person per dag.

 • 3,5 miljoner människor dör varje år på grund av brist på rent vatten.
 • Var 90e sekund dör ett barn på grund av vattenburna sjukdomar.[1]
 • 50 % av alla personer inlagda på sjukhus runt om i världen lider av vattenburna sjukdomar.
 • 443 miljoner skoldagar missas i världen på grund av vattenburna sjukdomar.
 • Sammantaget spenderar kvinnor och barn 200 miljoner timmar varje dag på att hämta vatten.
 • 2,4 miljarder människor har ingen tillgång till latrin eller avlopp. En tredjedel av världens befolkning är därmed inte skyddad mot kontakt med avföring.
 • Dessa människor förrättar sina behov i torrtoaletter eller latrinhink (unimproved facilities) eller i anläggningar som används av flera hushåll (shared facilities).
 • Var 7e människa uträttar sina behov utomhus.
 • Två avgörande anledningar till att så många saknar tillgång till rent vatten och sanitet är:
  • Brist på infrastruktur
  • Brist på kompetens och utbildningsmöjligheter
 • VfVs mål är att bekämpa dessa missförhållanden på lokal nivå. 

Mer om detta:

●      UNDESA International Decade for Action 'Water for Life' 2005 - 2015

●      UNO-Resolution 64/292 Human Right to Clean Water and Basic Sanitation

●      UNO Millenium Development Goals Report 2012

●      WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP), 2014

●      Brahma Chellaney, Water, Peace, and War – Confronting the Global Water Crisis, 2013.

 

Website by Rhizomorphic 2012-2018